Rodinný dom, Nový Svet

Rodinný dom, Banská Bystrica

Rodinný dom, Jakub 2

Rodinný dom, Selce 2

Rodinný dom, Suchý Vrch

Rodinný dom, Selce

Rodinný dom, Lukavica

Rodinný dom, Podlavice

Rodinný dom, Liptovský Hrádok