Byt 2

Byt 1

Rodinný dom, Mičiná

Rodinný dom, Nový Svet

Rodinný dom, Banská Bystrica

Rodinný dom, Jakub 2

Rodinný dom, Selce 2

Rodinný dom, Suchý Vrch

Rodinný dom, Selce