STAVMAXBB – spoľahlivá stavebná firma s 10-ročnými skúsenosťami so zameraním výstavby na montované haly, hotely a rodinné domy na kľúč, ich kompletnú alebo čiastočnú rekonštrukciu

STAVMAXBB s.r.o.
M.Rázusa 22, 974 01 Banská Bystrica

0915 829 626

info@stavmaxbb.sk
technicke@stavmaxbb.sk

IČO: 45 418 641
IČ DPH: SK2022982379

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17878/S
Výpis z Obchodného registra

Kontaktné osoby

Ján Chromek, MBA
konateľ

0915 829 626
chromek@stavmaxbb.sk

Ing. Ján Hajabač
projektový manažér, technik

0908 923 449
hajabac@stavmaxbb.sk

Ing. Erik Murgaš
projektový manažér, rozpočty

0919 414 434
murgas@stavmaxbb.sk