Výstavba a rekonštrukcia bytových domov

Ako firma máme bohaté skúsenosti aj s výstavbou a rekonštrukciou bytových domov pre mestá a obce podľa požiadaviek zadávateľa. Zabezpečujeme kompletné poradenstvo a tiež následnú realizáciu s prihliadnutím na jednotlivé špecifiká zadania.

Postup prác pri realizácii výstavby bytového domu si môžete pozrieť v časti Referencie.

Realizácia inžinierskych sietí a infraštruktúry

Vystavanie cestnej komunikácie, vodovodu, kanalizácie, prívod plynu, káble vysokého a nízkeho napätia, telekomunikačné káble, verejné osvetlenie – o toto všetko a ešte viac sa za Vás postaráme – od návrhu až po ich realizáciu, všetko v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a európskymi normami.