Veľkokapacitné kontajnery a vozidlá kontajnerovej prepravy sú jednou z dominánt nášho vozového parku. Kontajnerovou prepravou zabezpečujeme odvoz a dovoz:

  • stavebného odpadu,
  • rôznych materiálov – štrku, piesku, zeminy, kameňa,
  • ostatných sypkých materiálov.

Nosiče kontajnerov prevezú náklad prostredníctvom rôznych typov kontajnerov:

  • veľkoobjemové kontajnery AB ROLL,
  • kompaktné stavebné kontajnery,
  • prevozové kontajnery a platá,
  • kontajnerové platá s bočnicami,
  • veľké hákové kontajnery.

Preprava a prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Na prepravu používame nosiče kontajnerov

Kontajnerová preprava v praxi

Máte záujem o prepravu veľkoobjemovým kontajnerom?

Zabezpečíme prepravu stavebného odpadu, sypkých materiálov aj strojov našimi kontajnermi. Na transport využívame nosiče kontajnerov a vlastnú obsluhu.

Napíšte nám alebo zavolajte a dohodneme si presný termín:

Miloš Čermák
manažér logistiky

0910 829 626
doprava@stavmaxbb.sk

Petra Benušková
manažér logistiky

0947 929 626
doprava1@stavmaxbb.sk