Komplexná údržba a servis nehnuteľností podľa vašich predstáv

Prevádzky a siete predajní každý deň zápasia s nedostatkom času a kvalifikovaných odborníkov na udžiavanie veľkého množstva priestorov. Údržba prevádzky a jej okolia si vyžaduje tiež pravidelnosť.   

Podnikajte bez obmedzení. Postaráme sa o kompletný servis nehnuteľností, ktorý zahŕňa:

Veríme,  že dlhodobá profesionálna starostlivosť o vašu nehnuteľnosť prinesie spokojnosť a veľa času venovaného vašej hlavnej podnikateľskej činnosti. Obráťte sa na nás aj vy a presvedčte sa, aké to je mať postarané o vašu nehnuteľnosť.

Stačí si zaželať ▼

Postaráme sa o servis všetkých typov nehnuteľností

Ing. Stanislav Hitzinger
projektový manažér

0919 440 234
stano@stavmaxbb.sk

Boris Paulis
projektový manažér

0915 066 344
servis@stavmaxbb.sk

Zabezpečíme servis a údržbu nehnuteľností podľa dohody

Prevádzky a siete obchodných reťazcov
Kancelárske a administratívne priestory
Hotely, penzióny
Polyfunkčné objekty
Priemyselné haly
Bytové domy, byty, apartmány
Rodinné domy, domácnosti
Chaty, víkendové domy

Boris Paulis
projektový manažér

0915 066 344
servis@stavmaxbb.sk

Ing. Stanislav Hitzinger
projektový manažér

0919 440 234
stano@stavmaxbb.sk

OPRAVY

Zabezpečíme

Pravidelnou starostlivosťou o vašu nehnuteľnosť dokážete znížiť prevádzkové a investičné náklady, dosiahnuť prevenciu havarijného stavu a nákladnej opravy alebo výmeny. Vykonávame  všetky druhy opráv – od drobných nenáročných prác až po rozsiahlejšie zásahy.

Ponúkame

OBNOVA

Zabezpečíme

Obnova budov a ich okolia dokáže byť veľmi časovo náročná. Často vyžaduje zapojenie viacerých profesií. Zverte obnovu nehnuteľnosti do rúk profesionálov vo svojom odbore. Sme vám k dispozícii pre stavebné úpravy aj činnosti vedúce k čiastočnej alebo celkovej obnove akejkoľvek nehnuteľnosti.

Ponúkame

 • Prípravné výkopové práce
 • Tvorba betónových základov
 • Drobné stavebné práce a úpravy 
 • Konštrukcia a obnova povrchov
 • Maliarske práce 
 • Obnova a maľovanie VDZ 
 • Renovácia billboardov

ÚDRŽBA

Zabezpečíme

Pravidelnou údržbou dokážeme ušetriť nielen čas, ale aj náklady spojené s výdavkami na nečakané opravy a servisy. Našim hlavným záujmom je predchádzať opravám a havarijným stavom. Zabezpečíme pre vás udržiavaný, funkčný a bezpečný priestor.

MONTÁŽNE PRÁCE

Zabezpečíme

Realizujeme celé spektrum montážnych prác. Maximálne sa prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám. Našim zámerom je ušetriť vám najmä čas. Majitelia veľkých budov, prevádzok a objektov  ocenia najmä komplexné inštalatérske a montážne práce.

Ponúkame

 • Montáž zariadenia, stropov a priečok
 • Montáž vonkajších prvkov a doplnkov 
 • Osadenie zámočníckych výrobkov 
 • Osadenie ochranného obloženia 
 • Zámočnícke práce a kovovýroba

DOPLNKOVÉ SERVISNÉ SLUŽBY

Zabezpečíme

Na základe individuálnych požiadaviek vieme realizovať aj servisné služby na mieru. Realizujeme ich len na základe predchádzajúcej dohody s klientom. Tieto služby sú väčšinou zabezpečované v spolupráci s našimi externými partnermi, za ktorých nesieme plnú zodpovednosť.

Ponúkame

 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Čistenie vonkajších plôch, prvkov a vybavenia
 • Odstraňovanie následkov živelnej pohromy 
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

Čo získate využitím našich servisných služieb?

Kompletné služby od jedného dodávateľa

Realizujeme opravy, obnovu, údržbu a správu všetkých druhov nehnuteľností. 

Skúsenosti a odbornosť 

Kvalitné posúdenie stavu, odhalenie skrytých vád a potenciálnych rizík.

Úspora prevádzkových nákladov

Zníženie prevádzkových a investičných nákladov, prevencia havarijného stavu a nákladnej opravy.

Flexibilita a garancia vyriešenia problému 

Maximálne prispôsobenie individuálnym požiadavkám a dotiahnutie celého procesu do úspešného konca. 

Dôveryhodnosť a profesionalita

Nesieme plnú zodpovednosť za servisný tím pridelený k nehnuteľnosti.

Profesionálny tím špecialistov  

Tím špecialistov a  viac ako 12-ročné skúsenosti. 

 • Kompletné služby od jedného dodávateľa

Realizujeme opravy, obnovu, údržbu a správu všetkých druhov nehnuteľností. 

 

 • Skúsenosti a odbornosť 

Kvalitné posúdenie stavu, odhalenie skrytých vád a potenciálnych rizík.

 

 • Úspora prevádzkových nákladov

Zníženie prevádzkových a investičných nákladov, prevencia havarijného stavu a nákladnej opravy.

 • Flexibilita a garancia vyriešenia problému 

Maximálne prispôsobenie individuálnym požiadavkám a dotiahnutie celého procesu do úspešného konca. 

 

 • Profesionálny tím špecialistov  

Tím špecialistov a  viac ako 12-ročné skúsenosti. 

 

 • Dôveryhodnosť a profesionalita

Nesieme plnú zodpovednosť za servisný tím pridelený k nehnuteľnosti.