1. Inžiniering

Poskytujeme KOMPLETNÚ inžiniersku činnosť v stavebníctve s cieľom odbremeniť vás od zložitého vybavovania formalít pri realizácii vašej stavby. Výsledkom sú všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Budeme vás sprevádzať a zastupovať vás v administratívnom procese celej stavby, od územného rozhodnutia až po kolaudáciu.

Tak ako sa na nás môžete spoľahnúť od prvého poradenstva až po realizáciu Vašej stavby, zabezpečíme tiež všetko potrebné k úspešnej kolaudácii. Od podania písomnej žiadosti na kolaudáciu stavby na príslušnom stavebnom úrade cez ústne pojednávanie na mieste stavby až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Je pre nás samozrejmosťou, že stavbu Vám odovzdáme v súlade so všetkými technickými a bezpečnostnými štandardmi.

Čo pre vás zabezpečíme:

 • zastupovanie voči tretím osobám
 • územné konanie a rozhodnutie
 • prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
 • vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • povolenie k odstráneniu starej stavby na vašom pozemku
 • stavebné povolenie
 • stavebný dozor
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete (elektrárne, plynárne, vodárne)
 • iné povolenia k uskutočnenie stavby (výkopy, rozkopávky)
 • energetický certifikát
 • kolaudačné rozhodnutie

Prečo využiť naše služby v tejto oblasti:

 • komplikovaná a pre laika často neprehľadná legislatíva v oblasti výstavby
 • nejasný a zložitý proces vybavovania stavebného povolenia
 • množstvo dokladov a potvrdení, ktoré sú potrebné k vydaniu stavebného povolenia a je potrebné ich doslova „vybehať“
 • úradníci na stavebných úradoch si často vykladajú zákon po svojom
 • ušetríte KOPEC svojho času a starostí
 • v konečnom dôsledku využitím našich služieb ušetríte veľa peňazí

Naši špecialisti:

 • majú dlhoročné skúsenosti
 • orientujú sa v problematike
 • poznajú lokálne špecifiká stavebných úradov

2. Development

V spolupráci s realitnou kanceláriou XEMAR vykonávame developerskú činnosť v stavebníctve. Zabezpečíme pre vás všetky fázy property developmentu. V rámci komplexnej ponuky služieb zabezpečí predaj a rezerváciu bytových jednotiek vo vašom projekte naša sesterská spoločnosť XEMAR. Po ukončení developerského projektu môžete využívať naše služby v oblasti správy budov / property manažmentu.

Čo pre vás zabezpečíme:

 • analýzu projektu
 • výber vhodnej lokality
 • realitné poradenstvo
 • výkup, sceľovanie pozemkov
 • právny servis
 • rozpočet, kalkuláciu nákladov a výnosov projektu
 • štúdiu uskutočniteľnosti
 • prípravu projektu
 • realizáciu projektu
 • riadenie dodávateľských zmluvných vzťahov
 • konzultácie a poradenstvo
 • prevádzkovú dokumentáciu
 • skúšobnú prevádzku diela
 • vyhľadávanie nových biznis príležitostí
 • marketing a predaj

Prečo využiť naše služby v tejto oblasti:

 • dôkladná znalosť lokálneho trhu
 • synergický efekt spojením realitnej a stavebnej činnosti pod jednou strechou
 • sme overený dodávateľ v oblasti realít a výstavby
 • vyriešime

Naši špecialisti:

 • majú dlhoročné skúsenosti
 • orientujú sa v problematike
 • poznajú lokálne špecifiká

3. Vizualizácie domu a interiéru

Máte sen, ktorému potrebujete dať formu? Ponúkame vám možnosť zhmotnenia cez naše vizualizácie, ktoré vypracujeme na základe vašich predstáv. V našom portfóliu nájdete návrhy interiérov, exteriérov, vizualizácie domov či záhrad.

Vizualizácia domu – exteriér

Vizualizácia interiéru

4. Projekčná činnosť, projekty bungalovov a domov

V prípade, že chcete realizovať výstavbu domu, radi vám poradíme aj pri vyhľadaní a kúpe vhodného pozemku. Vieme pre vás vytvoriť projekty rodinných domov od kúpy pozemku až po kolaudáciu hotovej stavby, či už ide o malé rodinné domy (bungalovy) alebo väčšie projekty. Povedzte čo potrebujete, my zariadime zvyšok.

Poskytujeme pre vás KOMPLETNÚ projektovú a projekčnú podporu pri výstavbe. Naši architekti a projektanti sú pripravení s vami skonzultovať váš zámer a zhotoviť celý projekt stavby. Taktiež máme pre vás k dispozícii katalóg hotových projektov rodinných domov, z ktorého si môžete vybrať a následne urobíme v projekte individualizované úpravy pre vás. Týmto spôsobom sa dajú ušetriť nemalé finančné prostriedky a čas pri spracovaní projektu. Naopak, v prípade, že túžite po jedinečnej stavbe alebo máte špecifické nároky, sme vám plne k dispozícii k realizácii vašich plánov – venovať sa vám budú náš architekt a projektant. Pozrite si naše vizualizácie aj referenčné stavby.

Pre váš úplný komfort pri výstavbe vám odporúčame využiť aj naše služby v oblasti inžinierskej činnosti.

Čo pre vás zabezpečíme:

 • štúdiu uskutočniteľnosti investičného zámeru
 • architektonické návrhy dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien
 • architektonické poradenstvo investorom a vlastníkom nehnuteľností
 • architektonické a urbanistické štúdie
 • poradenstvo a konzultácie s architektom a projektantom
 • výber vhodného pozemku a lokality pre stavbu
 • formuláciu stavebného zámeru
 • návrh stavby
 • individuálnu úpravu stavebného projektu pri výbere projektu z katalógu rodinných domov
 • prípravu stavby a technickú pomoc pri riadení stavebného projektu
 • spracovanie rozpočtu a výkazu výmeru
 • vypracovanie harmonogramu výstavby
 • kompletnú projektovú dokumentáciu stavby a jej zmien
 • návrh a riešenie interiéru, vrátane vizualizácie

Prečo využiť naše služby v tejto oblasti:

 • vieme vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov
 • máme skúsenosti s realizáciou stavieb od malých rodinných domov až po veľké hotely a komerčné developerské projekty
 • staviame nielen v Banskej Bystrici a okolitých okresoch, ale na celom území Slovenska
 • priaznivé ceny za služby erudovaných odborníkov

Naši špecialisti:

 • majú dlhoročné skúsenosti
 • poznajú platnú legislatívu
 • sú všestranní a pracovali na rôznorodých stavbách, nielen na typizovaných rodinných domoch
 • držia krok s najnovšími trendmi v architektúre
 • sú tvoriví, kreatívni a neboja sa ísť aj mimo zaužívaných tradičných postupov v technológii či dizajne

5. Správa budov

Veľa stresu, málo času. To nie je len vizitka dnešného života, ale je to fakt, ktorý sa premieta aj do starostlivosti o budovu od jej stavby až po jej prevádzku. Práve táto skutočnosť v mnohom pomohla rozvoju správy nehnuteľností (facility management). Správa budov sa za posledné roky dostala na úroveň komplexnej starostlivosti o objekty a zahŕňa široký balík služieb.

 • od: pravidelnej údržby nehnuteľností, odborných prehliadok a skúšok, servisu zariadení, environmentálneho a energetického manažmentu, manažmentu odpadov, sledovania legislatívy
 • až po: upratovacie a čistiace práce, starostlivosť o vonkajšie plochy, strážne a recepčné služby, fleet manažment, registratúru a ďalšie činnosti.

Tieto služby pomáhajú vlastníkovi budovy z dlhodobého hľadiska riadiť, kontrolovať a usmerňovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti z pohľadu individuálnych potrieb. Úspornosť a efektivitu vynaložených nákladov na správu budov je možné nastaviť už pred samotnou výstavbou objektu.

Facility management pozostáva z:

a) ekonomiky a administratívy

 • vedenie evidencie opráv a údržby
 • harmonogram revízií a odborných prehliadok technických zariadení
 • zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO
 • výber nájomného
 • odpočty spotreby energií nájomníkov

b) manažmentu

 • havarijná služba
 • zimná údržba
 • dodávky plynu, vody, elektrickej energie
 • odvoz odpadu
 • servis výťahových zariadení
 • vykurovanie budovy a príprava teplej úžitkovej vody
 • upratovanie
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

c) realizácie

 • výkon bežnej údržby a opráv
 • pravidelné obhliadky budovy

Naša spoločnosť profesionálnym zabezpečením týchto služieb umožňuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na to najdôležitejšie – bývanie a vlastný život.