Zemné a terénne práce

Pri realizácii vašich projektov je nutné prihliadať aj na charakter terénu a lokality. Vďaka našim stavebným mechanizmom sa postaráme aj o vyrovnanie, spevnenie, prípadne kaskádovanie pozemku a zrealizujeme za vás výkopové práce a úpravy terénu. Zabezpečíme tiež odvoz nepotrebnej zeminy, sute či stavebného materiálu zo stavby.

Pozrite si naše referencie a kontaktujte nás ohľadom Vašich individuálnych požiadaviek a ceny. Odvoz stavebného odpadu a zeminy a stavebnú techniku zabezpečíme cez našu nákladnú prepravu.