Zimná údržba ciest a chodníkov

Zimnú údržbu vykonávame s využitím vlastnej techniky a špecializovaného tímu odborníkov. Ponúkame kompletné zabezpečenie zimnej údržby všetkých typov objektov – administratívnych aj občianskych budov a priemyselných komplexov a príslušných komunikácií v areáloch firiem, priemyselných hál, okolo polyfunkčných budov a obchodných centier.

Sme schopní v krátkom čase vykonať kompletný zásah od ručného odstránenia snehu z chodníkov, okolia vstupov do budov, cez strojové upratovanie chodníkov, komunikácií a parkovísk. Na bezpečnejšie užívanie pozemkov vykonáme aj posyp chodníkov, komunikácií a parkovísk soľou alebo štrkom. Vlastnou technikou zabezpečíme odvoz snehu aj zhadzovanie snehu zo striech budov.

Pravidelná zimná údržba

  • okamžité riešenie krízovej a havarijné situácie,
  • odhŕňanie snehu traktorom,
  • posyp komunikácií,
  • ručné odpratávanie snehu,
  • odvoz nadbytočného snehu nákladnými autami,
  • starostlivosť o odpočinkové zóny (fajčiarne, prístrešky, parkové cesty a pod.)

Sneh a vietor môžu poškodzovať aj vonkajší povrh budovy alebo spôsobiť problémy, ktoré časom prekvitajú do oveľa drahších budúcich opráv. Najlepším spôsobom, ako tomu predchádzať a zabrániť, je pravidelná údržba a včasná kontrola pozemkov, fasád, plotov, brán, odkvapov a celého okolia vašej budovy. Nech budovy a okolie v každom okamihu budia dobrý dojem na vašich potenciálnych zákazníkov, klientov, zamestnancov, či nájomcov.

Zimná údržba | STAVMAXBB

Zimná údržba budov sa neobmedzuje iba na starostlivosť o okolie

Ak plánujete kompletnú alebo čiastočnú prestavbu aj počas zimných mesiacov, prípadne zariaďovanie interiérov, zabezpečíme vám všetko potrebné. Stačí si zaželať. Venujeme sa údržbu budov komplexne, čím vám môžeme pomôcť od drobných stavebných prác, montáže stienu, sadrokartónov, montáž zariadenia, nábytku, inštalácie svietidiel, sťahovanie nábytku, nehovoriac o základných vodoinštalačných a elektroinštalačných prácach a servisných službách. Postaráme sa aj o postavebné upratovanie.

Pravidelná zimná údržba zabezpečuje okolie vašich nehnutieľností v krajšom a lepšom stave, čím šetrí aj vaše náklady pri riešení havarijnej situácie.

Stačí si zaželať: 0915 / 829 626