Zimná údržba ciest a chodníkov

Zimnú údržbu vykonávame s využitím vlastnej techniky a špecializovaného tímu odborníkov. Ponúkame kompletné zabezpečenie zimnej údržby všetkých typov objektov – administratívnych aj občianskych budov a priemyselných komplexov a príslušných komunikácií v areáloch firiem, priemyselných hál, okolo polyfunkčných budov a obchodných centier.

Sme schopní v krátkom čase vykonať kompletný zásah od ručného odstránenia snehu z chodníkov, okolia vstupov do budov, cez strojové upratovanie chodníkov, komunikácií a parkovísk. Na bezpečnejšie užívanie pozemkov vykonáme aj posyp chodníkov, komunikácií a parkovísk soľou alebo štrkom. Vlastnou technikou zabezpečíme odvoz snehu aj zhadzovanie snehu zo striech budov.

Pravidelná zimná údržba

  • okamžité riešenie krízovej a havarijné situácie,
  • odhŕňanie snehu traktorom,
  • posyp komunikácií,
  • ručné odpratávanie snehu,
  • odvoz nadbytočného snehu nákladnými autami,
  • starostlivosť o odpočinkové zóny (fajčiarne, prístrešky, parkové cesty a pod.)

Sneh a vietor môžu poškodzovať aj vonkajší povrh budovy alebo spôsobiť problémy, ktoré časom prekvitajú do oveľa drahších budúcich opráv. Najlepším spôsobom, ako tomu predchádzať a zabrániť, je pravidelná údržba a včasná kontrola pozemkov, fasád, plotov, brán, odkvapov a celého okolia vašej budovy. Nech budovy a okolie v každom okamihu budia dobrý dojem na vašich potenciálnych zákazníkov, klientov, zamestnancov, či nájomcov.

Zimná údržba | STAVMAXBB

Zimná údržba budov sa neobmedzuje iba na starostlivosť o okolie

Ak plánujete kompletnú alebo čiastočnú prestavbu aj počas zimných mesiacov, prípadne zariaďovanie interiérov, zabezpečíme vám všetko potrebné. Stačí si zaželať. Naša asistenčná služba je vám k dispozícií nepretržite 24/7.

Venujeme sa údržbu budov komplexne, čím vám môžeme pomôcť od drobných stavebných prác, montáže stienu, sadrokartónov, montáž zariadenia, nábytku, inštalácie svietidiel, sťahovanie nábytku, nehovoriac o základných vodoinštalačných a elektroinštalačných prácach a servisných službách. Postaráme sa aj drobné stavebné úpravy a o postavebné upratovanie.

Pravidelná zimná údržba zabezpečuje okolie vašich nehnuteľností v krajšom a lepšom stave, čím šetrí aj vaše náklady pri riešení havarijnej situácie.

Asistenčná služba je vám plne k dispozícií 24/7

Stačí si zaželať: 0915 / 829 626