Technická správa budov

Profesionálnym zabezpečením služieb spojených s technickou správou budov a facility managementom umožňujeme vlastníkom a užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na to najdôležitejšie – vlastné podnikanie, bývanie a súkromie. Našim poslaním je promptne poskytovať kvalitné servisné a údržbárske služby pre všetky typov stavieb a ich okolie. Kým vy pracujete, my sa postaráme o všetko potrebné. Starostlivosť o údržbu, servis a opravy nechajte na nás. Stačí si zaželať.

Venujte svoj čas core businessu

 • Firemné priestory

 • Polyfunkčné objekty

 • Priemyselné haly

Venujte svoj čas rodine

 • Domácnosti, rodinné domy

 • Bytové domy, apartmány

 • Chaty, víkendové domy

Dohliadaním na výstavbu objektu Vaše povinnosti končia; pre nás práve naopak začínajú. Nechajte všetky ďalšie práce súvisiace so servisom, opravami a údržbou stavby a jej okolia na nás. Plne sa venujte podnikaniu, bez obmedzení, užívajte si Váš nový domov. Bez váhania nám môžete zveriť celý objekt a jeho interiér aj exteriér, či je to polyfunkčná budova, malá firma, priemyselná hala alebo byt, či rodinný dom.

Veľa stresu, málo času. To nie je len vizitka dnešného života, ale je to fakt, ktorý sa premieta aj do starostlivosti o budovu od jej stavby až po jej prevádzku. Práve táto skutočnosť v mnohom pomohla rozvoju správy nehnuteľností (facility management). Správa budov sa za posledné roky dostala na úroveň komplexnej starostlivosti o objekty a zahŕňa široký balík služieb.

Zabezpečujeme pokrytie širokej škály potrieb v súvislosti so starostlivosťou o stavbu, drobné servisné úkony a domáce práce v štýle „hodinový manžel“ aj upratovanie priestorov, montážne, stavebné práce, či sťahovanie.

Technickú správu budov zabezpečujeme okrem rodinných domov rovnako aj na úrovni obchodných prevádzok, polyfunkčných, firemných a priemyselných objektov, ktorá zahŕňa:

 • od: pravidelnej údržby nehnuteľností, odborné prehliadky a skúšky, servis zariadení, environmentálny a energetický manažment, manažment odpadov, odstraňovanie následkov živelnej pohromy, odstraňovanie stavebného odpadu, sledovanie legislatívy, facility service,
 • až po: upratovacie a čistiace práce, starostlivosť o vonkajšie plochy, údržba zelene, zimnú údržbu, čistenie parkovacích plôch, strážne a recepčné služby, fleet manažment, registratúru a ďalšie činnosti súvisiace so správou nehnuteľností.
Technická správa budov

Hľadáte okamžitú pomoc pri odstránení poruchy alebo profesionálny prístup pri dlhodobej údržbe vašich nehnuteľností?
Radi vám pomôžeme: 0915 / 829 626.

Služby spojené s technickou správou budov pomáhajú vlastníkovi budovy z dlhodobého hľadiska riadiť, kontrolovať a usmerňovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti z pohľadu individuálnych potrieb. Úspornosť a efektivitu vynaložených nákladov na správu budov je možné nastaviť už pred samotnou výstavbou objektu.

Facility management pozostáva z:

a) ekonomiky a administratívy

 • vedenie evidencie opráv a údržby,
 • harmonogram revízií a odborných prehliadok technických zariadení,
 • zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO,
 • výber nájomného,
 • odpočty spotreby energií nájomníkov,

b) manažmentu

c) realizácie

 • výkon bežnej údržby budov,
 • servisné práce a opravy,
 • hodinový manžel,
 • pravidelné obhliadky a kontroly budov,
 • inštalatérske služby,
 • údržba vonkajších plôch,
 • v zime aj odpratávanie snehu.

Spoznajte náš sofistikovaný systém riadenia, starostlivosti a údržby nehnuteľnosti. Zabezpečíme všetko potrebné od inštalatérskych služieb až po odstránenie následkov živelnej pohromy, aby ste sa vy mohli plne venovať dôležitejším činnostiam. U nás máte istotu profesionálneho prístupu a včasného zásahu.

Presvedčte sa osobne, že si stačí zaželať: 0915 / 829 626

Kontaktujte nás