Bytový dom je aktuálne vo výstavbe

Vizualizácie bytového domu

Pri realizácii stavby na kľúč sú súčasťou našich služieb aj grafické návrhy. Interiéru aj exteriéru. Rovnako to platí aj v prípade bytových a komerčných stavieb.

Sú stavby, ktoré kvôli svojej veľkosti potrebujú pilotáž. Ide o metódu hlbinného zakladania stavieb. Pri stavbe polyfunkčného objektu používame pilóty vŕtané, pri ktorých sa zemina z priestoru odstraňuje. Aj pre túto stavbu sme hlbinné základy navrhli použiť z dôvodu, že pilóty prenášajú celkové zaťaženie stavby.

vizualizacia-bytoveho-komplexu-nova-dubnica-stavmaxbb

Pilotáž základov

Zakladanie stavby a všetky výkopové práce prebiehajú aj pomocou špeciálnych stavebných strojov, ktoré sú súčasťou nášho vozového parku. Hlbinné základy realizujeme z dôvodu charakteru podlažia, zvýšenia stability bytového domu, pričom vďaka pilotáži sa zaťaženie stavby prenesie do väčšej hĺbky.

Sú stavby, ktoré kvôli svojej veľkosti potrebujú pilotáž. Ide o metódu hlbinného zakladania stavieb. Pri stavbe polyfunkčného objektu používame pilóty vŕtané, pri ktorých sa zemina z priestoru odstraňuje. Aj pre túto stavbu sme hlbinné základy navrhli použiť z dôvodu, že pilóty prenášajú celkové zaťaženie stavby.

pilotaz-zaklady-bytoveho-domu-stavmaxbb