OD NÁVRHU PO KOLAUDÁCIU

Výstavba komerčných objektov na kľúč

Výstavbou polyfunkčných objektov s dodávkou na kľúč úspešne kombinujeme naše bohaté skúsenosti, ako so stavbou bytových komplexov, tak aj objektov mestskej občianskej vybavenosti.

Našim zákazníkom ponúkame kompletný súbor poradenských služieb a výstavbu objektu prispôsobíme Vašim individuálnym požiadavkám.

Polyfunkčné stavby na kľúč

Ponúkame tiež výstavbu firemných sídiel a areálov, ktoré budú spĺňať všetky konštrukčné a stavebno-technologické štandardy.

Postup prác pri realizácii výstavby polyfunkčného domu si môžete pozrieť v časti Referencie.

Kompletné technické zabezpečenie budov

S našou firmou si rýchlo a jednoducho môžete zaobstarať všetky technické zariadenia, ktoré zabezpečujú plynulý chod budov. Jedná sa o technické systémy ako kanalizácia, vodovod, vykurovanie a vzduchotechnika (teda vetranie a chladenie), hromozvody, plynové či elektrotechnické rozvody spolu s meraním a reguláciou, ale tiež zabezpečovacie systémy, telefónne, televízne či počítačové rozvody. Od projekcie cez dodanie až po servis.

Realizované stavby