Elektroinštalačné práce

Elektroinštalácia v rodinnom dome

Práve pri rekonštrukciách sa často zanedbáva elektroinštalácia, ktorá často nemusí vyhovovať súčasným štandardom a najmä nárokom. Dnešné potreby domácností sú omnoho náročnejšie a to kladie celkom iné požiadavky aj na elektroinštalácie. Navrhneme pre vás ucelený systém, ktorý bude spĺňať všetky kritériá.

Zabezpečíme pre vás:

  • Rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie, fotodokumentácie po inštalácii -dodanie na CD, vyhotovenie revíznej správy
  • Rekonštrukciu starých domov, bytov
  • Osadenie novej prípojky pre rodinné domy, byty
  • Inštaláciu frézovaním – sekaním, lištovaním, uloženie káblových rozvodov do zeme, podláh, stropov
  • Výrobu rozvodných skríň, vyhotovenie bleskozvodov
  • Kompletná dodávku materiálu
  • Elektrické podlahové kúrenie
  • Systémy na rozmrazovanie žľabov
  • Vyhrievanie zrkadiel a doohrev TÚV
Nezaradené