Facility management: Ako riešiť časté problémy s údržbou nehnuteľností pomocou outsourcingu?

Správa budov prináša so sebou mnoho aktivít, ktorým sa firmy a prevádzky musia venovať nad rámec svojej hlavnej činnosti. Údržba nehnuteľností je pre veľké podniky navyše nákladná a vyžaduje množstvo náradia. Zverenie údržby budov a pozemkov do rúk profesionálnej spoločnosti môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze, zvýšiť efektivitu a získať prístup k špecializovaným službám.

 

Najčastejšie problémy pri správe a údržbe budov

V praxi vidíme, že správca budov vníma ako najčastejšie tieto problémy:

 1. Odkladanie preventívnej údržby – Mnoho správcov nehnuteľností sa snaží ušetriť peniaze na údržbe a opravách, čo však môže viesť k väčším problémom v budúcnosti.
 2. Neschopnosť rýchlo a účinne riešiť problémy – Podobne ako je tomu pri zanedbaní prevencie, aj neskoré riešenie vzniknutých problémov môže neskôr viesť k väčším výdavkom na opravy a údržbu.
 3. Zlyhanie v internom systéme riadenia opráv – Ak nemáte efektívny systém na riadenie opráv a údržby, môže sa stať, že problémy zostanú neriešené alebo nebudú vyriešené včas. Problémom môže byť konkrétne napríklad neefektívne plánovanie údržby. V prípade, že sa údržba dostatočne neplánuje, môže to viesť k vysokým nákladom a časovej neefektívnosti.
 4. Nutnosť disponovať potrebným vybavením – Zásobenie technikou, nástrojmi a mechanizmami, pomocou ktorých vieme efektívne udržiavať, opravovať a obnovovať budovy a pozemky môže pre firmu znamenať záťaž.
 5. Nedostatočná starostlivosť o zariadenia a vybavenie – Ak sa nevykonáva pravidelná údržba zariadení a vybavenia, môžu sa vyskytnúť poruchy a poškodenia.

 

S riešením týchto problémov vám vie pomôcť spoločnosť zameraná na správu budov. Facility management môže zahŕňať rôzne činnosti – od komplexnej správy a služieb, ktoré podporujú funkčnosť, bezpečnosť a udržateľnosť budov, pozemkov, infraštruktúry a nehnuteľností až po zodpovednosť za čiastkové služby ako sú opravy a údržba. V druhom prípade sa môžete obrátiť na nás a outsourcovať niektoré z vašich činností.

 

3 dôvody, prečo outsourcovať údržbu nehnuteľností

Tu sú tri hlavné dôvody, prečo by ste mali zvážiť outsourcing údržby vašej nehnuteľnosti:

 1. Úspora nákladov: Úsporu nákladov možno v prevádzkach dosiahnuť znížením nákladov na pracovnú silu, zvýšením efektívnosti alebo outsourcovaním špecializovaných služieb. Outsourcing údržby nehnuteľností môže byť pre vaše prevádzky nákladovo efektívny. Platíte len za služby, ktoré skutočne potrebujete. Nemusíte platiť za celý in-house tím údržby. Ušetriť môžete tiež náklady na nákup a údržbu náradia a vybavenia. Okrem toho, prístup k špecializovaným službám môže vašej firme pomôcť rýchlejšie a efektívnejšie plniť vlastné ciele a úlohy a zamerať sa na svoje kľúčové kompetencie,
 2. Flexibilita a profesionalita: Outsourcingom údržby nehnuteľností získate prístup k širokému spektru zdrojov a odborných znalostí, ale aj riešenie pre každý technický problém, ktorý sa vo vašej prevádzke vyskytne. Súčasťou facility managementu sú kompletné služby od jedného dodávateľa. ktorý je schopný prispôsobiť sa vašim požiadavkám a potrebám. Spoločnosti poskytujúce starostlivosť o nehnuteľnosti zabezpečia ako preventívnu údržbu, tak aj riešenie havarijných stavov.
 3. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie rizika: Externý dodávateľ nesie zodpovednosť za údržbu zverených objektov a prispieva k tomu, aby boli nehnuteľnosti v bezpečnom stave pre zamestnancov aj návštevníkov.

 

Parametre kvality pri outsourcovaní facility managementu 

Pri outsourcovaní služieb facility managementu môžete z pozície objednávateľa rozhodnúť, kto bude pre vás služby zabezpečovať. Mali by ste si dať pozor na niekoľko vecí a posúdiť nasledujúce parametre kvality externého poskytovateľa služieb:

 • Kvalifikácia a skúsenosti: Je dôležité, aby ste si preverili, či má poskytovateľ služieb dostatočné skúsenosti a odborné znalosti.
 • Referencie a recenzie: Preverte si spätnú väzbu predchádzajúcich zákazníkov, aby ste získali predstavu o úrovni služieb a spokojnosti zákazníkov.
 • Dohody o plnení: Je dôležité mať jasne špecifikované podmienky spolupráce – rozsah aj spôsob plnenia, termíny. 
 • Finančné podmienky: Uistite sa, že finančné podmienky sú jasné a primerané pre obe strany.
 • Kontinuita služieb: Preverte si, či poskytovateľ služieb bude mať dostatočné zdroje na zabezpečenie kontinuity služieb aj v prípade nečakaných okolností.
 • Kontrola kvality: Stanovte mechanizmus alebo parametre kontroly kvality poskytovaných služieb. To vám umožní kontinuálne monitorovanie a vyhodnocovanie kvality údržby nehnuteľností.

Zaujali vás výhody, ktoré údržba nehnuteľností zabezpečená externým dodávateľom prináša? Súčasťou našej práce je facility management v rozsahu opráv, obnovy, údržby a montáže. Zabezpečíme servis všetkých typov nehnuteľností.

Nezaradené