Kompletná rekonštrukcia a zateplenie budovy pri obnove priemyselného areálu (prípadová štúdia)

Administratívna budova spoločnosti Laná a.s. sa nachádza v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom. Stavba bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia. Administratívno-sociálna budova bola pred našim zásahom celkovo v zlom stavebno-technickom stave. Celkové prevedenie bolo neprijateľné pre potreby aktuálneho majiteľa.

Rekonštrukcia bola preto zameraná na sanáciu stavebného stavu konštrukcií aj povrchových úprav a na zlepšenie architektonického štandardu prevažne kancelárskych priestorov. Veľká starostlivosť zo strany investora bola venovaná vytvorenie kvalitného pracovného prostredia a zázemia pre zamestnancov.

V spolupráci s architektmi sme ako generálny dodávateľ stavby  v rámci obnovy priemyselného areálu zabezpečili kompletnú rekonštrukciu budovy. Od návrhu, po zateplenie fasády.

Nové dispozičné riešenie, búracie práce pôvodných priečok a častí budovy v havarijnom stave, cez inžinierske siete, nové rozvody sme komplexne zrealizovali všetky stavebné práce na stavbe.

Pokračovateľ tradičnej výroby lán a ťahaných drôtov v ZSNP, a.s. potreboval vo svojej centrále zrekonštruovať vnútorné priestory a zatepliť obvodový plášť administratívnej budovy.

Kompletnou rekonštrukciou rešpektujeme charakteristickú atmosféru budovy. Vynovená stavba zodpovedá súčasným potrebám aj predstavám o štandarde kancelárskeho priestoru a reprezentatívnosti firmy.

Maximálna spokojnosť s vykonanými prácami, ich kvalitou, termínmi, ako aj s aktívnym prístupom k riadeniu zákazky. Dodávateľa budem odporúčať.

výkonný riaditeľ Laná a.s.

Zateplenie budovy

Plocha fasády je zateplená zvonku. Pri administratívnej budove sme v rámci zateplenia polystyrénom dodržiavali odporúčané postupy, aby fasáda vydržala dlhodobo bez porúch prinášať finančné úspory a tepelnú pohodu. Na niektorých medziokenných priestoroch je polystyrén na zateplenie lokálne doplnený kontaktným systémom z penového polystyrénu a tenkovrstvou prefarbenou omietkou.

Kompletná rekonštrukcia interiéru

K zásadnej zmene dispozície došlo v kancelárskych priestoroch, kde sme okrem osadenia rámových sklenených priečok, zmenili aj proporcie niektorých priestorov. Zásadnejšia zmena je vykonaná aj na toaletách a sanitárne zariadenia, ktoré sú riešené úplne novo.

Najviac úprav sme realizovali na vyšších nadzemných podlažiach, kde sme okrem zmien v dispozíciách priečok medzi kanceláriami, realizovali aj prevedenie nových povrchov, podláh a výmeny inštalácií a rozvodov.

Máte záujem o čiastočnú alebo kompletnú rekonštrukciu budovy? O rekonštrukciu domu firmy? Chystáte sa na revitalizáciu a obnovu priemyselného parku?

Napíšte nám alebo nám zavolajte: 0915 829 626.