Aktuálne realizujeme

Na okraji Banskej Bystrice práve realizujeme prístavbu priemyselnej haly.

Aj pre takýto typ stavby máme všetko, čo potrebuje úspešná realizácia:

  • mechanizmy a stroje na výstavbu aj prepravu materiálu,
  • stavebný tím zodpovedný za výstavbu aj dohľad nad činnosťami,
  • materiál,
  • know-how skúsenej stavebnej spoločnosti.