Stavba na kľúč a jej špecifiká

Stavba rodinného domu realizovaná svojpomocne alebo výstavba objektu prostredníctvom rôznych profesijných partií predstavuje spôsob, pri ktorom sa dá ušetriť.  Pri stavbe s náročnejšími požiadavkami môže byť hľadanie správnych odborníkov náročnejšie.

Ak staviate napríklad inteligentný dom, polyfunkčný objekt alebo hotel či penzión, pravdepodobne máte individuálne požiadavky. Odborníci jednotlivých profesií majú vo svojom odbore mnohoročné dostatočné skúsenosti. V protiklade s ich odbornosťou je dostupnosť týchto odborníkov. Ich pracovná vyťaženosť je veľmi vysoká, často sú súčasťou profesijných skupín alebo firiem. V takomto prípade začína väčšina investorov pomýšľať na realizáciu stavby na kľúč.

Výstavba na kľúč a faktory ovplyvňujúce jej priebeh

Rozhodnutie prikloniť sa k výstavbe na kľúč môže byť náročné, ak nepoznáte priebeh takéhoto typu stavebnej realizácie. Čo všetko teda ovplyvňuje priebeh výstavby na kľúč?

Osoby vstupujúce do procesu realizácie

Na strane stavebnej spoločnosti manažuje proces výstavby poverená osoba – projektový manažér. Projektový manažér riadi objednávky, dopravu, cenové ponuky a koordináciu jednotlivých profesií. Vyrieši aj prípadné reklamácie.

Zadávateľom je majiteľ nehnuteľnosti, resp. investor. Informácie, požiadavky a súčinnosť, ktorú poskytne stavebnej spoločnosti, výrazne ovplyvňujú priebeh výstavby.[/vc_column_text]

Cena stavby na kľúč – čo všetko zahŕňa?

Štruktúra ceny sa odvíja od vzájomnej dohody a požadovaného rozsahu výstavby.
Cenová ponuka za kompletnú výstavbu zahŕňa a obsahuje tieto položky:

 • zameranie výškopisu a polohopisu,
 • zasadenie domu na pozemok,
 • vizualizácie,
 • architektonickú štúdiu,
 • projekt pre stavebné povolenie,
 • realizačný projekt.

Výška ceny je vždy individuálna, v závislosti od toho, o aký projekt sa jedná – či ide napríklad o katalógový dom alebo dom na kľúč.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu sú:

 • miesto výstavby,
 • typ pozemku,
 • dostupnosť sietí a prípojok,
 • náročnosť stavby – typ nehnuteľnosti, technológia, materiál, z ktorého má byť zhotovená (pasívny dom, inteligentný dom, priemyselná stavba,…)

Pre stavebnú spoločnosť je dôležité tieto údaje poznať vopred. Sústreďte všetky potrebné informácie ešte predtým, ako oslovíte stavebnú spoločnosť. Urýchlite a uľahčíte tým vzájomnú komunikáciu.

Dĺžka času na vyhotovenie vizualizácie

Dĺžka času vyhotovenia vizualizácie exteriéru alebo interiéru závisí od veľkosti a náročnosti projektu:

 • Pri jednoduchších, menších stavbách, napríklad rodinných domoch, je reálne počítať s 1-3 týždňami.
 • Ak sa jedná o väčší rodinný dom na kľúč alebo sa vizualizuje architektonicky zložitejšia stavba na kľúč, návrh vizualizácie trvá cca 1,5 mesiaca.

Máte predstavu, ktorej potrebujete dať formu? Máte sen, ktorý si prajete vidieť skôr, než sa naplní? Vizualizujte ich. Vizualizácie tvoria dôležitú súčasť realizácie. Umožňujú „pozrieť sa do budúcnosti“ a vidieť vašu vysnívanú stavbu ešte pred jej zhotovením.

Termín výstavby – faktor, ktorý zaváži

Termín výstavby závisí, podobne ako cena, na viacerých faktoroch. Čas, za ktorý stavebná spoločnosť realizuje vašu stavbu závisí od:

 • typu nehnuteľnosti (rodinné domy, hotely, polyfunkčné objekty, priemyselné haly a pod.)
 • komplikovanosti terénu a podložia
 • technického a konštrukčného riešenia
 • dátumu začiatku realizácie, resp. ročného obdobia či počasia

Z množstva faktorov je vidieť, že termín výstavby je vždy individuálny. Všeobecne môžeme uviesť orientačné termíny jednotlivých fáz výstavby:

 • prípravné a zemné práce – môžu trvať niekoľko dní, v prípadne komplikovanejších stavieb až niekoľko týždňov
 • základy
  • ak sa jedná o stavbu na rovnom teréne, základy je možné postaviť už za niekoľko dní
  • ak ide o stavbu osadenú v teréne (napr. dom vo svahu, s pivnicou alebo čiastočným podpivničením) a počas stavania základov je potrebné realizovať tiež viazanie a debnenie, termín sa môže predĺžiť až na niekoľko týždňov
 • hrubá stavba – priemerný rodinný dom je postavený spravidla za 3 mesiace. Najurčujúcejším faktorom je v tomto prípade typ strechy.
 • holodom – opäť, ak hovoríme o priemernom rodinnom dome o rozlohe cca 150 m2, dokážeme odhadnúť orientačný termín výstavby.
  Táto fáza trvá približne pol roka. Najviac ju ovplyvňuje plánovanie kapacít profesistov a súslednosti jednotlivých prác. Skúsená stavebná spoločnosť sa v prípade stavby na kľúč postará o to, aby práce napredovali čo najrýchlejšie.
 • dom na kľúč – ak už máte pocit, že všetko bolo urobené a chýbajú „už len“ detaily a záverečné práce, nedajte sa zaskočiť. Záverečné práce trvajú od niekoľko týždňov až do 2-3 mesiacov.

Stavba na kľúč a jej náročnosť podľa typu nehnuteľností

Náročnosť výstavby na kľúč je tým vyššia, čím komplexnejší je projekt. Väčšina stavebných spoločností ponúka domy a byty na kľúč. So skúsenou stavebnou spoločnosťou úspešne zvládnete aj realizáciu náročnejších projektov, medzi ktoré patria výstavba či rekonštrukcia hotelov a penziónov, polyfunkčných objektov alebo priemyselných hál.

STAVMAXXBB so svojimi viac ako 12-ročnými skúsenosťami realizuje výstavbu všetkých typov nehnuteľností. Realizujeme výstavbu novostavieb rodinných domov, bytov a bytových domov, objektov občianskej vybavenosti a rekonštrukcie obytných, výrobných a administratívnych budov. Poskytujeme vysoký štandard v rámci technologických a interiérových riešení.

Nezaradené