Vodomerná šachta, kanalizácia, vodovod – Vodoinštalácia

Vodoinštalácia v rodinnom dome

Základom dobrej pohody v domácnosti je kvalitne spravená vodoinštalácia. Či už ide o novostavby, ale najmä rekonštrukcie bytových jadier zvyčajne sa pristupuje aj k výmene rozvodov vody a odpadu. Aj v tejto oblasti sme za posledných 20 rokov zaznamenali obrovský pokrok, ktorý sa prejavuje predovšetkým v použitých materiáloch, ale aj technológiách. Preto je potrebné venovať výmene rozvodov vody a kanalizácie veľkú pozornosť.

V súvislosti s vodoinštalačnými prácami pre vás zabezpečíme:

  • Montáž ležatej a zvislej kanalizácie
  • Montáž prívodného potrubia LPD k stavebnému pozemku
  • Montáž vodomernej šachty
  • Montáž vnútornej kanalizácie
  • Montáž vnútorného vodovodu pozinkované, PPR
  • Tlakovú skúšku vodovodného potrubia podľa STN
  • Montáž sanity a sanitárnej techniky (batérie, WC, umývadlá, vane, sprchovacie kúty, drezy)
  • Montáž filtračnej zostavy na vodu (vodný kameň, hrubé nečistoty)
  • Osadenie odbočiek do potrubia

Máte záujem o realizáciu kanalizácie, vodovodov, vodomernej šachty či iné služby vodoinštalácie? Kontaktujte nás!

Nezaradené