Uprednostniť skôr murovaný dom na kľúč alebo montovaný dom?

Murované domy sú na našom území značne rozšírené, majú dlhú tradíciu a dôveru širokej verejnosti. V súčasnosti sú k murovaným rodinným domom istou alternatívou montované domy. Všetko sa odvíja od konkrétneho riešenia, materiálu a dodávateľa, ktorý stavbu domu na kľúč realizuje.

Láka vás predstava nového bývania?

Aj keď sú dnes montované domy určitým trendom, neznamená to, že vytláčajú tradične murované domy do úzadia. Práve naopak. „Na oko“ rýchlejšie zhotovený montovaný dom mnohý dávajú do porovnania s nízkoenergetickými murovanými domami. Oba majú svoje výhody, ktoré vám prinášame v nasledujúcich riadkoch a urobíme porovnanie s montovaným domom.

V zime pocit príjemného tepla, v lete osviežujúceho chládku

Murované stavby sú charakteristické svojou vynikajúcou tepelnou akumuláciou, vďaka ktorej vytvárajú ideálne prostredie pre pohodlný rodinný život počas celého roka. Výhody oceníte hlavne v časoch, keď sa teplota a vlhkosť odchýlia od príjemných priemerov. V teplejších krajinách, kde teploty v lete bežne presahujú 40 či 50°C, je výstavba murovaných domov dokonca normou a stavby z iného materiálu tam takmer neuvidíte. Masívne steny totiž vďaka svojej tepelnej akumulácii uchovávajú v dome príjemný chlad. Vo výrazne chladnejších krajinách sa na výstavbu murovaných domov pre lepšiu odolnosť pre mrazmi používa pórobetón. Tepelná akumulácia funguje v prípade tepla i chladu. Preto sú murované stavby zo súčasných moderných materiálov optimálnou voľbou pri nízkoenergetických nárokoch. Zaujímavá je aj skutočnosť, že niektoré z moderných materiálov nevyžadujú ani dodatočné zateplenie a na dosiahnutie nízkoenergetického štandardu vám tak postačí len jedna vrstva muriva. Len na porovnanie – kvalita vnútornej mikroklímy v montovaných domoch v plnej miere závisí iba od toho, aký vzduch je do miestnosti privádzaný ventilačným systémom. Obvodové steny montovaných domov totiž nemajú akumulačnú schopnosť. Rýchlo sa teda vykúria, ale žiaľ aj rýchlo vychladnú.

Murovaný dom ponúka lepšiu zvukovú izoláciu pre väčšiu pohodu a pokoj

Na rozdiel od montovaných stavieb, poskytujú murované domy vysokú ochranu prestupu zvuku stenami aj stropmi. To je dôležité jednak u poschodových domov, kde sa eliminujú zvuky prenášané podlahou z vyššieho poschodia, ale aj u prízemných domov, bungalovov, kde dochádza k utlmeniu zvukov z jednotlivých miestností. Určite však poteší aj zvýšené súkromie od života v susedstve. Naviac, zvuková izolácia murovaných stien výrazne prispeje ku komfortu života, pokiaľ svoj dom plánujete stavať v blízkosti rušnej cesty, železničnej trate, či hlučnejšieho prostredia v okolí.

Murovaný dom má dispozíciu podľa vašich predstáv

Dobrá stavba sa vždy odvíja od kvalitných základov. Murovaný dom je ideálnym riešením pre toho, kto buduje domov aj pre ďalšie generácie a myslí dopredu. Tehla je overenou klasikou a omietnutý dom vyžaduje len minimálnu ďalšiu údržbu. Veľkosť tehál poskytuje vysokú variabilitu pri projektovaní tvaru a dispozičných riešení stavby. Výstavba murovaných, či tehlových domov vďaka tomu nie je nijako obmedzovaná tvarom stavebného materiálu. Ak by ste si časom rozhodli meniť dispozíciu, pri montovaných domoch to môže predstavovať veľký problém. Pri stavbe tehlových domov používame tehly a stavebný materiál s nadštandardnými izolačnými vlastnosťami, ktoré poskytujú komplexný stavebný systém pre váš nový domov.

Murovaná stavba odolá vode aj plesniam

Murovaný dom je v porovnaní s drevodomom menej náchylnejší na vodu, či vlhkosť. Pokiaľ sa v drevostavbe dostane voda až na jej nosné drevené diely – môže to výrazne zapríčiniť oslabenie stability samotného domu. Naopak, murované stavby po vysušení zachovávajú takmer rovnaké vlastnosti ako pred neželaným zaplavením vodou. Dôkazom toho je celý rad domov, zatopených pri záplavách, ktoré sú v súčasnej dobe opäť obývateľné. Moderné murované materiály sa starajú aj o optimálnu úroveň vlhkosti. Napríklad pórobetón prípadne tehla môže vlhkosť v prípade jej prebytku absorbovať a uvoľniť späť do interiéru, pokiaľ je vzduch v miestnostiach dostatočne suchý.

Dlhá životnosť stavby a odolnosť aj voči požiarom

Pálené tehly sa vyznačujú mnohoročnou životnosťou. Stavebné murovacie materiály sú nehorľavé, vďaka čomu zaručujú domu dobrú ochranu, napríklad v prípade požiaru. Dôkazom toho sú stavby, ktoré pretrvali aj stáročia aj napriek mnohým požiarom – živel zničil väčšinou „len“ ich drevený krov. Naviac, objemová stálosť a nemenné tepelno-technické parametre pálených tehál zaručuje stabilnú funkčnosť stavby a elimináciu prasklín vplyvom rozpínania alebo zmršťovania, ako je tomu napríklad aj u dreva. Vďaka tomu majú murované stavby oveľa lepšiu predispozíciu na dlhšiu životnosť ako iné typy stavieb.

Čo napovie celkový čas výstavby domu?

Pokiaľ ide o dobu trvania výstavby, v prospech montovaných domov hrá skutočnosť, že nepotrebujú technologické pauzy na tuhnutie a schnutie materiálov, tak ako je to pri murovaní a betonáži. Okrem toho, nie sú závislé na počasí, keďže väčšina prác prebieha v krytej hale mimo miesta výstavby domu. Na stavenisku sa už len zmontujú hotové dielce. Tieto skutočnosti môžu skrátiť dobu výstavby oproti murovanému domu. Rozdiel však nemožno považovať za podstatný, keď zoberieme do úvahy, že menší murovaný dom dokážeme postaviť už za 8 týždňov. Navyše, porovnávať možno iba čas potrebný na realizáciu hrubej stavby. Aj montovaný dom potrebuje zväčša základovú dosku rovnako ako murovaný dom. Fáza dokončovacích prác je v oboch prípadoch prakticky rovnako náročná. Pokiaľ ide o samotný proces výstavby, murované stavby sú flexibilnejšie vzhľadom na možnú náročnosť staveniska. Je ich možné stavať aj v náročnejšom teréne, kde sa stavebná technika, či žeriavy nevyhnutné k montáži, nemusia dostať.

Montáž stenovej konštrukcie montovaného domu

Ako je to s finálnym rozpočtom na stavbu domu?

Z porovnávania nákladov na murovaný dom verzus montovaný dom zväčša vyplýva, že cena murovaných domov na kľúč je o čosi vyššia oproti montovaným domom. Ak ste boli v domnienke, že rozdiely budú oveľa vyššie a montovaný dom vás vyjde podstatne lacnejšie, môžete byť dokonca až sklamaný. Naviac, cena montovaného domu sa môže v závislosti od kvality vyhotovenia stenovej konštrukcie vyrovnať cene murovaného domu, respektíve ju aj prevýšiť. V prípade drevostavby postavenej z masívneho dreva sú náklady v podstate o 100% vyššie.

Dom na kľúč vyberajte so srdcom, ale aj s rozumom

Montovaný dom môže byť pre niekoho zaujímavou alternatívou bývania. Podiel drevostavieb a montovaných domov na celkovom počte novopostavených domov má mierne stúpajúcu tendenciu, pretože v ich prospech štatisticky hrá rýchlejšia výstavba za teoreticky nižšie náklady. V princípe však murované domy v rýchlosti výstavby významnejšie nezaostávajú už mnoho rokov. Stačí, keď sa pozriete okolo seba. S určitosťou uvidíte prevažne tradičné murované domy a vedzte, že ich hodnota stále rastie. Keď zoberieme do úvahy životnosť domu, minimálne rozdiely v konečnej cene a veľa iných benefitov tradičného bývania v murovanom dome na kľúč, tak niet najmenších pochýb o výhodnosti murovaných domov. Rodinný dom je investíciou, na ktorú by ste sa mali pripraviť a nájsť obchodného partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Naša voľba pre murovaný dom na kľúč je jasná a riadime sa tým už od roku 2010. Koniec koncov, vo svojom dome by ste sa mali v prvom rade cítiť pohodlne a príjemne.

Nezaradené