Prerábka starého domu

Jar je vhodná doba nielen k úvahám o prerábke staršieho domu či chalupy, ale aj ideálnou príležitosťou ku kompletnej alebo čiastočnej rekonštrukcii domu s menšími opravami nedostatkov. Žiadna závada totiž nie je tak veľká, aby sa nedala napraviť.

S čím treba počítať pri rekonštrukcii staršieho domu

Na začiatku každej rekonštrukcie domu by mala byť dôsledná príprava. Takto strávený čas je ekonomicky výhodný, pretože plánovanie vám šetrí peniaze. Prvým krokom by malo byť dôsledné zhodnotenie aktuálneho stavu nehnuteľnosti a spísanie očakávaní, čo by pripravovaná prerábka domu mala priniesť. Naši odborníci vám zhodnotia dom podľa viacerých kritérií. Cieľom stavebno-technického prieskumu je určiť, ktoré časti domu sa oplatí zachovať a ktoré je potrebné zbúrať či nahradiť. Veď prečo búrať niečo, čo vám bude bez problémov slúžiť ďalších niekoľko desiatok rokov. Pri úvahe o rekonštrukcii starého domu poznačeného „zubom času“ však treba počítať s nasledovným…

Poškodené základy domu

K častým poruchám u starších rodinných domov patria poškodené základy. Nedostatočne zaizolovaný dom môže trpieť nielen nadmernou vlhkosťou pivnice, ale aj jednotlivých miestností. Drobnejšie poruchy sa prejavia skôr na estetickom vzhľade, čo našťastie neznižuje použiteľnosť samotnej konštrukcie stavby. Rozsiahlejšie poškodenie základov si už vyžaduje odbornú sanáciu muriva. Všetky múry, ktoré sú v kontakte so zemou, musíme pred pôsobením vlhkosti izolovať. Izolácia proti vlhkosti sa umiestni pod steny, pod podlahy, respektíve na steny ktoré sa nachádzajú pod úrovňou terénu, ako aj pod podlahu kúpeľne, či iných vlhkých miestností. Obvodové steny domu ochráni sanačná omietka.

Podrezanie domu a vlhké múry

Okrem zlej údržby domu, býva častou príčinou vzniku vlhkosti stien domu aj korózia pôvodnej hydroizolácie, zmena hladiny podzemnej vody, poškodené potrubia a žľaby, krytiny, oplechovanie a mnohé iné. Nasiaknutá voda v murive často znižuje jeho nosnosť i tepelnú izoláciu a vyvoláva tak sekundárne poruchy. Soli rozpustné vo vode sú potom živnou pôdou pre rôzne nákazy a plesne, ktoré sa postupne množia a rozrastajú. Tie sa prejavujú opadávaním omietok, či ložiskami plesní na stenách. Nadmerná vlhkosť domu poškodzuje aj ďalšie stavebné konštrukcie t.j. drevo hnilobou, železo hrdzavením, omietky a nátery postupným praskaním a rozpadom.

Rekonštrukcia strechy a komína

Strecha chráni dom pred poveternostnými vplyvmi, zároveň však tvorí aj dôležitý estetický prvok stavby. Technické poruchy šikmých striech sú spôsobené zlým výberom strešnej krytiny, ako aj stratou izolačných schopností voči atmosférickým zrážkam. Prípadne rozsiahlejšie poškodenie strechy si vyžaduje výmenu celej strešnej krytiny. Skladba a izolácia plochej strechy je o niečo odlišná v porovnaní so sedlovou strechou. Ploché strechy sú na poveternostné vplyvy oveľa viac citlivejšie. Pri komíne býva najviac ohrozená jeho časť nad strechou a samotná hlava komína. Kritickým miestom sú aj odkvapové rúry, preto je vhodné pravidelne odstraňovať zo žľabov nečistoty a uvoľniť upchaté odpady.

Výmena okien

Ak sú okná príliš poškodené, bude potrebná ich výmena. Pokiaľ tomu tak nie je, treba pri kontrole okien a dverí dbať na prípadné medzery a trhlinky okolo rámov, ktoré v prípade potreby vyplníme kvalitným exteriérovým tmelom alebo novým tesnením. Vlhké rámy očistíme a obrúsime od zvyškov farby. Po vysušení ich opäť natrieme kvalitnou farbou. Hlavným dôvodom pre zväčšenie alebo dodatočné rozšírenie veľkosti okien býva nedostatočné presvetlenie interiéru. To má vplyv nielen na hygienu miestností, zníženie vlhkosti a zamedzenie vzniku rôznych druhov infekcií, ale aj na príjemnejší pocit zaliaty slnkom.

Steny a stropy

K rekonštrukcii nosných priečok pristupujeme najmä vtedy, ak je dom značne poškodený. Porušené steny sa prejavujú trhlinami, za vznikom ktorých sú závady podložia, základov, korózia stavebného materiálu, či preťaženie konštrukcií. Narušené stropné konštrukcie je možné podložiť, zosilniť, injektovať alebo ich vymeniť. Na drevených stropoch sa spravidla podpíšu biologickí škodcovia (hmyz, huby i plesne), čo súvisí s ich nežiaducim vlhnutím. Najvhodnejšou ochranou dreva je rýchle vysušenie alebo dezinfekcia. Keď voda z porušenej krytiny zateká do stropnej konštrukcie, stropy s oceľovými prvkami podliehajú korózii. Znížená nosnosť stropov sa prejavuje zmenou tvaru, trhlinami, či prehnutím. Mieru poškodenia stropov neurčíme iba zbežným prezretím, nutnosťou je lokálne odstránenie omietky.

Bezpečnosť schodiska a trvácnosť podláh

Podlahy patria k najviac namáhaným konštrukciám domu. Na podlahách z menej pružných materiálov sa môžu objaviť trhliny, podlahy z biologických materiálov sú zas citlivé na zmeny vlhkosti. Prejavujú sa zmenou tvaru a farby, odchyľovaním väčších kusov, či odlupovaním. Pri oprave drevených podláh najskôr zistíme celkový rozsah poškodenia. Ak je na nich prítomnosť drevokazných húb, je potrebné ich vymeniť celé a odstránené drevo čo najskôr spáliť. Ak nie je rozsah poškodenia veľký, zlé dosky vytrháme a nahradíme novými.

V starších objektoch sa stretávame hlavne s prasknutými schodiskovými stupňami a ich narušenými ramenami. Povrch schodísk vie prekvapiť vyšliapanými stupňami, časté sú však aj poruchy zábradlia.

Vnútorné priestory

V dome skontrolujeme všetky vodovodné a kanalizačné potrubia. Spoje, ktorými voda vyteká, dotiahneme, prípadne zaizolujeme alebo ak si to nezvratný stav vyžaduje, tak vymeníme. Nové rozvody vám však budú slúžiť mnoho desiatok rokov. Výmena inštalácií taktiež súvisí so zmenou vykurovacieho systému. Objekty, v ktorých sa dlho nebývalo, musíme veľa vetrať, inak hrozí nebezpečenstvo kondenzácie vlhkosti v miestnostiach. Rýchle vysušenie stien docielime odstránením vlhkých a nepriepustných cementových omietok, či keramických obkladov.

Povrchové úpravy

Konečnú podobu stavieb dávajú aj povrchové úpravy muriva. Steny a fasády sa podieľajú na estetike, vnútorné omietky dotvárajú zdravé prostredie. Na vlhké steny sa vo všeobecnosti odporúča naniesť sanačné omietky, ktoré umožňujú odparovanie vody zo zvlhnutých konštrukcií, vytvárajú vlhkostnú rovnováhu muriva a v neposlednom rade si zachovávajú príjemný vzhľad. Tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien, taktiež aj striech starších objektov nezodpovedajú súčasným normám. Zateplenie fasády domu je preto priam nevyhnutnosťou. V konečnom dôsledku však pri dlhodobom užívaní stavby ušetríte nemalé náklady.

Keď minulosť vystrieda budúcnosť…

Rekonštrukcia domu by mala k čo najväčšej spokojnosti splniť pôvodné požiadavky každého majiteľa. Zvolením kvalitnej izolácie, správnym osadením okien, použitím kvalitnej vzduchotesniacej vrstvy, využitím riadeného vetrania s rekuperáciou tepla alebo riešením vhodného vykurovania, to všetko nám vytvorí z neobývateľného starého domu – moderný dom s aktuálnymi technológiami.

Kompletná rekonštrukcia domu vás odmení nielen príjemným a novým vzhľadom, ale často so sebou prináša aj veľkú dávku pozitívnej energie do vášho ďalšieho života.

Naša stavebná spoločnosť má s rekonštrukciami bytov i domov viac ako 10-ročné skúsenosti. Nebojte sa preto vykročiť vpred a smelo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli urobiť iba tie správne rozhodnutia a vynoviť váš dom podľa vašich predstáv.

Nezaradené